Handelsbetingelser

Odsherredlager.dk

Adresse
Høve Bygade 2
4550 Asnæs

TLF: +4529823316
CVR: 35937552

Generelt

OdsherredLager.dk benytter en abonnementsbaseret online-tjeneste til booking af lagerrum på www.odsherredlager.dk (herefter kaldet ”Tjenesten”). Som bruger (herefter kaldet ”Lejer”) af Tjenesten accepterer du automatisk vores handelsbetingelser. Nedenstående handelsbetingelser er gældende mellem den enkelte Lejer og OdsherredLager.dk. Kun personer der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med OdsherredLager.dk.
OdsherredLager.dk’s hjemmeside benytter kryptering med SSL protokol og bliver administreret af professionel IT-udbyder og server. Alle data behandles 100% sikkert.

Adgang til tjenesten

Lejer skal, for at få adgang til Tjenesten, oprette en brugerkonto på OdsherredLager.dk.

Registrering og brugeradgang

Lejer er ansvarlig for, at alle oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet og ved behov bliver opdateret løbende (på egen side). Ved registrering må Lejer kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.
Ved registrering skal Lejer angive et brugernavn og et password (herefter “Login oplysninger”). Lejers Login oplysninger er personlige og bør ikke gives videre til andre.
Hvis Lejer får mistanke om ulovlig brug af vedkommendes Login oplysninger, skal Lejer omgående ændre sit password samt evt. underrette OdsherredLager.dk.

Gebyrer og betaling

Lejer skal oprette betaling af abonnement via de af OdsherredLager.dk tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Lejer forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.
OdsherredLager.dk modtager alle de gængse kreditkort. VIGTIGT: Hvis du som lejer får nyt betalingskort skal oplysningerne straks opdateres på din side.!
Betaling er altid forud. Det vil sige at hvis du booker midt i en måned, betaler du fra den pågældende dato og resten af måneden (prisen beregnes automatisk). Herefter kører abonnementet, med en måneds forudbetaling på den sidste dag i måneden.
OdsherredLager.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikret og ikke kan læses af udefrakommende.
Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.
Ved manglede betaling i mere end 30 dage og/eller 3 rykkere forbeholder OdsherredLager.dk sig retten til at tømme dit lagerrum på Lejers regning og udleje til anden Lejer.
Alle priser er i danske kroner.

Tilpasninger og ændringer

OdsherredLager.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Lejer senest 30 dage inden ændringen træder i kraft. Hvis Lejer ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, betragtes det automatisk som accept af ændringen.

Opsigelse

Opsigelse af Tjenesten kan ske fra dag til dag. For at opsige en aftale skal Lejer vælge ”Afmeld” på sin side eller sende en mail til: administration@odsherredlager.dk.

Ved opsigelse har Lejer i princippet rummet til sin rådighed måneden ud (da der allerede er betalt for det). Men hvis du har tømt det tidligere, må du meget gerne sende os en mail med besked om dette – mange tak 😊

Der betales ikke penge retur selvom man forlader rummet tidligere end månedens udgang.

Levering

Leveringstiden for din ordre er i princippet fra minut til minut, da du kan komme ind i rummet i samme øjeblik du booker det. Og der er adgang til lageret 24 timer i døgnet året rundt. Se velkomstmail
Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.
Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Skader og ødelæggelser

Hvis du beskadiger vores faste inventar/bygning bedes du straks informere OdsherredLager.dk.

Skadedyr

Vi gør alt at undgå mus i bygningen ved hjælp af musekorn og fælder. Kontakt os gerne hvis du skulle se en mus eller dens efterladenskaber. Evt. skader på Lejer ting, skal meldes direkte til eget forsikringsselskab.
VIGTIGT: Lejer må under ingen omstændigheder have noget spiseligt (eller andre søde ting mus kan få færden af) i lagerrummet. Dette vil være bortvisningsgrundlag.

Forsikring

OdsherredLager.dk har forsikret bygningen, men ikke Lejers ting. Du skal selv forsikre dine ejendele som du opbevarer hos os. De er normalt dækket af din indboforsikring, men tjek med dit forsikringsselskab. OdherredLager.dk har ligeledes ingen ulykkesforsikring der dækker, hvis du kommer til skade på ejendommen, ved fald e.l. Det er din egen forsikring du skal kontakte.
Udeområder samt gangarealer er videoovervåget.

Ansvar og adgang

Opbevaring i det lejede sker for Lejers regning og risiko. OdsherredLager.dk er ikke ansvarlig for, at Lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at Lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. OdsherredLager.dk kan endvidere ikke gøres ansvarlig for Lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.
OdsherredLager.dk eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. Herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i forhold til Lejers misligholdelse. OdsherredLager.dk har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for Lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

Regler ift. benyttelse af lejemålet

Det lejede må kun benyttes til oplagring af Lejers effekter. Lejede må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold.
Farligt gods, herunder eksplosive og brandfarlige stoffer, genstande og væsker, bl.a. trykflasker, og lignende effekter samt enhver form for våben eller dele heraf må ikke oplagres. Alle former for mad og let fordærvelige eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er eller kan være skadelige eller miljøfarlige. Enhver overtrædelse af disse forbud medfører ophævelse af lejeaftalen.
Køleskabe, frysere, andre hårde hvidevarer og andre effekter, der indeholder væske eller stoffer, der kan forårsage skade på lejemålet, må kun opbevares såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.
Såfremt Lejer eller Lejers genstande forårsager skader på lejemålet, OdsherredLager.dk, eller andre Lejeres genstande er Lejer erstatningsansvarlig herfor.

Regler for brug af Lift og Godselevator

Den installerede lift er udelukkende til transport af gods, og må under ingen omstændigheder bruges til persontransport.
Liften anvendes på eget ansvar og Odsherredlager.dk kan ikke holdes ansvarlig for skader på gods opstået ved fejlagtig brug af liften.

Adgang til OdsherredLager.dk

Adgangen til det lejede foregår bl.a. via automatisk styrede porte og døre, der betjenes ved brug af kode. OdsherredLager.dk kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte, herunder fx i forbindelse med strømsvigt.

Kontaktoplysninger:
Rasmus Poulsen
Høvevej 51
4540 Fårevejle
TLF: +4529823316
CVR: 35937552

Opdateret d. 6/2-2024

Scroll to Top